VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-03 21:43:11 28%(14/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 6f0cfaec94aa31854537687f89360763f21b7f723ff232f73f968a6080a89c40 application/x-dosexec 2020-05-26 07:00:31
2 c809103c9af31bc61404e3964f0b2963f4f81c1387fec414f19f097af91a6b23 application/x-dosexec 2020-05-26 07:00:21
3 bad0dfc1de4d8fae4d1e67b4b15a3164ca3dd9f9fd4dabd6a1a643744cab9c19 application/x-dosexec 2020-05-26 07:00:11
4 8a17ff1d134f20ebbf0fd78e30a9158ff6f465418dcb7e9ad7ad559b37b14e97 application/x-dosexec 2020-05-26 07:00:01
5 21c37b452f143251a88b4029f9f6754408be5e317e5907b0c8da4e73f531c63b application/msword 2020-05-26 06:59:31
6 64be9f7cb9c8ea65ecc1a1db90f8ab83755d992d6b52a98e6d353beebd000632 application/x-dosexec 2020-05-26 06:59:21
7 0f0144a9d64de883534fbcbaab9e10f7b8c6d56cf8eba449e632b10b0d5b5f4f text/plain 2020-05-26 06:59:11
8 acfc948ba477fb732f33764a02f427273c7b6bb5d45da70556f1c999e7f3f2ba application/x-dosexec 2020-05-26 06:59:03
9 5360a7b78a182908ebf027e850d30991eafbd78d92205fae7e6bbcd5091f04f6 application/x-dosexec 2020-05-26 06:59:01
10 d3ee06c1b690b34b4ed18a38626559557bc530aadf98c2702eba82e83ba7dddd application/x-dosexec 2020-05-26 06:58:52