VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-09 01:57:11 34%(17/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 90c7cf8e1ddf24a0abdb4c2c357c07ec4c9747a645ba2daaf23cfcebea2ae9e6 application/x-dosexec 2020-01-27 00:58:31
2 64f87052b0ef5752e8c77043310dfef22c901c07c3f246ae2c3dcfc85491358f application/x-dosexec 2020-01-27 00:58:11
3 7f1444ac89577c4c3d8127e063f23bf811f2eeb360c6835d48a0f2a1c73b6c42 application/octet-stream 2020-01-27 00:58:01
4 a20461223f45d22f8367952768ad26af590abf5a96d6824f534997490a6ee9bf text/html 2020-01-27 00:57:42
5 43ed649412a008a4a091b5af0a2f160ed5438dcf59ca983726bf4e6798ab0071 application/x-dosexec 2020-01-27 00:57:32
6 8003bccb333ab4edd11ab4ba38cc7bb1d3e6a902ef2f70d3f788334781b57e57 application/x-dosexec 2020-01-27 00:57:22
7 732f6be42b151686b641a3566a6dde803687a4773c94037909b72d16738731e1 text/html 2020-01-27 00:57:12
8 c87751f72ccdbc27df478ffb2c7cfa6b8c8f1f2308aec417d3af7116219a2a35 application/x-dosexec 2020-01-27 00:57:02
9 5ba79a1c51c02ded552cc1c16ebf17b9b98a1572786c349d1690206a6a4d0a5f application/x-dosexec 2020-01-27 00:56:41
10 c5ba737662ff8a5fe634b77b44b0bfa028ab7d756b9cc608026da3d8b4cdb9be application/x-dosexec 2020-01-27 00:56:37