VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: 96478b868a2709ca1ddda49686cadfde
SHA1: 311e4d09b2689ffa5393a174b4e843fca879d981
SHA256: 8a91f6d89a0299bee41fe7b7c552d54e6b8647d912d3c5818c908b173ba484ce
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 891424 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-08-13 18:57:31 46%(23/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 f6cc88d0951cee665a083ff2c2589c0f2decb1454a5b2c0a9e3f6874be04a772 application/x-dosexec 2020-02-17 01:59:27
2 c83389bc16489caddadad48d5d2122da9dbfe6a4e4b21ab94ee45a4d96178514 text/plain 2020-02-17 01:59:01
3 cb3d1a62765636e3908346cac952ee1e09d10eed46ac63bdc609ee94421fd2a5 application/x-dosexec 2020-02-17 01:58:11
4 c511a8dc2f6df076b2d5c09a318a33ae52bae62757fd2f5fd73caaec0dc7188b application/x-dosexec 2020-02-17 01:58:01
5 a88b635bee394b99ee640d81deffa5c8e7ea91a4fbd9aee66691987d90337254 application/x-dosexec 2020-02-17 01:57:41
6 9e78549ba5df99eac7b171674f14e0703e8ff77db2e8112ff7fa60d779eec192 application/x-dosexec 2020-02-17 01:57:31
7 fa6089c1f6e0248465e6d58616c2c675d6a412bd1f1a0446ea11de0a9785efd9 application/zip 2020-02-17 01:57:24
8 2644ade0ca936b27fdf824fe637c9beb8f0b3fe78f6109d6b7d8f4a883fef4d4 text/x-asm 2020-02-17 01:57:21
9 eb51450c344ac91a943c9291c55b77a61b4775081fa83624cc5566d4f6857d17 application/x-dosexec 2020-02-17 01:57:11
10 0a44f51c07bd2a0158aba6616b44d6965520e06db722c510dd0daaadfad31b76 application/x-dosexec 2020-02-17 01:57:01