VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-04-07 08:59:38 0%(0/49) 853352

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e19456a6ff0f42dad4afd168b9d28730a21b60fc63f3068e350516366e3bd862 application/x-rar 2020-06-06 01:00:43
2 d1b91844a56d8bf6df9751a3366698540d0fc880ce767083add62493589a2257 text/plain 2020-06-06 01:00:31
3 1e96f1556f781442e32d000db435df6e663e5ce67ac9d27c7abdecd654eea9e1 text/html 2020-06-06 01:00:21
4 471e55ce60bbfbf6ae18c90638dc6570897a16436fdfbf0ce8bd6d92d6b12db1 application/x-dosexec 2020-06-06 01:00:11
5 e798a43ebd6beab22ca042d1339b2559fa5fa8d311566930be817bce4284ba2b application/x-rar 2020-06-06 01:00:04
6 45b11e8f6eb76647d0fd03ae36cfb6d9476b83d7f2eb5711fc88fa1864655501 text/html 2020-06-06 01:00:01
7 e4fd23fa4b53a3f518ff90bb2772624830610397db227cb8ae03ab80c6905a7f application/x-dosexec 2020-06-06 00:59:31
8 6a00c715101d962b997765a129eaf167b46070245fdad88e97d7523e25d27e9d application/octet-stream 2020-06-06 00:59:21
9 98aa8bf13e6b8afd2a247365f03cbc2463023b651f84cde120f4c3b42c61dea1 text/html 2020-06-06 00:59:11
10 3d77e7769cfc8b4a1098e9a1f2bde4432a6a70253ea6c2a58c8f8403a9038288 application/x-dosexec 2020-06-06 00:59:01