VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-25 05:57:11 0%(0/49) 9f7a0671abd9dea6c2ce36fbfa0c6c71

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ae3143139e3062891a23765fae580e8e69d67a0938d7c0a91886574924ddb568 application/x-dosexec 2020-02-21 16:59:43
2 4f5a89420b9337109172fc937a2dbe877b4ab11f6a0831e551ae6fb3f19ab2bf application/x-dosexec 2020-02-21 16:59:15
3 e44f00eb963fad839dcb9215dedec493ba4f0ba5688e1a79eca0d7495f1ed902 text/html 2020-02-21 16:58:41
4 9eb9cf58571af2d0930e5a8c9f4af6a20abc0078dd0ade74fae0abf283aa5933 application/x-dosexec 2020-02-21 16:58:31
5 9c133102a28e9e7cc03e896a6d34228bb6ba0f7a8d52fb417b7f85f7be768f5c application/x-dosexec 2020-02-21 16:58:21
6 437bdb03f694912491de5b51fd9d304394c5efe52d9c7587b668105b8b62bcfe application/x-dosexec 2020-02-21 16:58:11
7 5db5cbc973330aa728ba884ca5ef5712618f832cbc3d44234d054305b33ce6d7 message/rfc822 2020-02-21 16:58:01
8 21692f9c753f9e944c3d3db9cabfe1972bde7d4221a06b8f7fd40014ac252584 text/html 2020-02-21 16:57:41
9 77b8cec7ee5344e3821029b9a3575af1bc40b88b13ca4204379d2258ac20583e application/x-dosexec 2020-02-21 16:57:31
10 7b70667d37eed509fcd413ec13ce967b6b7ee6871a42af471d825f4493fa6180 application/x-dosexec 2020-02-21 16:57:21