VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-23 08:00:32 0%(0/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 9b869a385b59d03f1904d7127b1fd61a0480d2d80d99a208714f7f3031588898 application/x-dosexec 2021-01-25 09:05:48
2 9c113abc761c1e7fb0a23702162071c74664fb9a74cf1af44d0b272e97df8585 application/x-dosexec 2021-01-25 09:05:05
3 e0065d591f57db812f618a1c291089b10d063b0936872e16e569f82838167096 application/x-dosexec 2021-01-25 09:04:31
4 6ea0f9f97f143c47ebce05f76a16689f450a519c26b8ca4a14fbaa634238abf7 application/zip 2021-01-25 09:04:01
5 7a0351da9c104e0fd4ea987c1c6c123e3b6aaad802522daa6e58ab2185a800a8 text/x-vcard 2021-01-25 09:03:01
6 ee1c2f465e662b232bb83ce3da21c4da9b00d649cf13331a2c8256a24ce1829a application/x-dosexec 2021-01-25 09:02:31
7 16f1d7a825f74951d0237172c74aa8e11525089b3106037a0e5bf1a9c68cd746 application/x-dosexec 2021-01-25 09:02:01
8 124222a2acd18a9c267ab148657b4d9b24997a033f9bef63ed9b2e694bbaf185 application/x-dosexec 2021-01-25 09:01:01
9 e801ac6c948c6f7cceb44e106175d7bbbf1bb828b6d98e4593cfb237f7c163f0 application/x-dosexec 2021-01-25 09:00:39
10 d8e3c2928afd2be593169bfb511396e41c424a7b37c5004f8144579ca3bbdd37 application/x-dosexec 2021-01-25 09:00:31