VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: d5edf8cef612a6a1f6e110a957cfe529
SHA1: 9f2f1be61069e8f102a3a40f3ab15b565bfdb335
SHA256: 9b9bc140f070b476e6593137b45613cb0885e2bcbc6e7a34059ecaa6ec4de6de
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 100943 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-07-29 14:56:02 42%(21/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 3622991276c2c459d9ce16d04faaa27a5e94c5466d9cde0c341da05b53c3f11b application/x-dosexec 2020-04-07 15:00:34
2 71522ba7c9c68085e55bc6215916c412021d86e3080c6c8333d96c6eded3c5c4 application/zip 2020-04-07 14:59:47
3 e0e4f70666d42183b5fa80b0bc84430af079188426e33a9b2319f077560c9a51 text/html 2020-04-07 14:59:02
4 9296ef32044fd476621d1fe2d2ff2fe93bd61b7166112e2a44ee04454fa07e45 application/x-dosexec 2020-04-07 14:58:53
5 d73fb7b2b915472cbcacbe68a2b1d007380e1bf6d8ba9c945aea7dd96033058f text/html 2020-04-07 14:58:42
6 d45317eab641a27c8d6f841f2ba4bfc0030ff2eccf03ae1b5e58b8fbe680988d application/x-dosexec 2020-04-07 14:58:32
7 1475520dac4c4972f97e96bb75ed7fa8394cee0355c9a183c6f570c02994b04b application/pdf 2020-04-07 14:58:22
8 fa49e7852b5988e533a1bd2cb71695f45f7341f60a2a1262319ed3ee4973e703 application/jar 2020-04-07 14:58:12
9 b0224c92ecbca265bdfb1b8d5d6dfae13090a4f89ab2175ea9e85c8b026322ac application/x-dosexec 2020-04-07 14:58:12
10 722de43ce4a3ee749e757201d5fcbbfc30f4d1ebd5e373c78bd06d010087f7c1 application/x-dosexec 2020-04-07 14:58:02