VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: f1a7ead40321739d8be8ac353af7c0a0
SHA1: f83bbefd246c29c97e1264539cc6f36ae4e18ed0
SHA256: 9c06dc80de57b8e15db17578688e5f71c0d3d2392e767774e171aefbde3f3f5b
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 4524032 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-09-08 01:03:21 26%(13/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 1d8f0bbb6fa154da6f99abdae1093e9f383febd912378f20935190133a79adc5 application/x-dosexec 2020-02-26 10:00:11
2 63483d467076f89568bf35ecb412fa46102e4830dda0e9e7bf11cb9512a2af35 text/plain 2020-02-26 09:59:21
3 6a9671a68fa23f3e64302c85a4405f8c58f004fae3b8a72251e6f4f9b94520a2 application/x-dosexec 2020-02-26 09:58:41
4 b43f16d4a294ba19894a9a2b6df54e7a8371cec14551e1b00bc6e6a4d85fb8dc application/x-dosexec 2020-02-26 09:58:31
5 2ca6071fbc28163c964a96d2e0babba3895d3f492af6f89f46a17b61d9ad38ee application/x-dosexec 2020-02-26 09:58:23
6 a0832731921503cecc99b14dc97070dc3df762b9d5dc0bfaf007d941190c0b26 application/x-dosexec 2020-02-26 09:58:21
7 0d556756cb0990e93652154ab9a179ee4bd34e7fe5c536b3cf8f5edea058a2a0 application/x-dosexec 2020-02-26 09:58:11
8 12eed010ca5756ac82e5bdc8f41b1e4748b7ec3463503dc5b3c87157a36675d2 application/x-dosexec 2020-02-26 09:58:01
9 380ecf66e442472d0884438905326a90e358d1f4c425c1910b458d56672b2d64 application/x-dosexec 2020-02-26 09:57:41
10 a37ed68a2c51a8b6bd828aa1e6e50fc59c5532f370220b68515321396f58c49f application/x-dosexec 2020-02-26 09:57:31