VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-05-05 20:01:11 69%(34/49) 0f80231bee02181b52603b96c2a938d9

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 32a336c52860a408f3c636245dfb22953b80781750789f1f28833c6a3d87c7a1 application/x-rar 2020-04-01 21:00:10
2 0fd980b4f7c6e42f4f0dae67cf12cb8fefef83a400c7451d0d39f34d47bc9214 application/xml 2020-04-01 20:58:11
3 f8940c1a8414abe1060cff7d4ff2a461220af32f9e1d193eddaf83f864e9ecaf application/x-dosexec 2020-04-01 20:58:02
4 77f60367ad69a2d91539129351b34c24ef5e884b376886afd51e9d05c2f8fb3a text/html 2020-04-01 20:57:41
5 20b9abebbbd362a1021a54cf37092d07547b8f88e01769e455dbb5119a92b30d application/x-dosexec 2020-04-01 20:57:31
6 6273e73237e426adc366b974a2b90113954665306fae39edd0e15a61097b3533 application/x-dosexec 2020-04-01 20:57:21
7 ff7a7eaf1673b9e660e6399d0db0d123ece6f5062ae5ef9a4386ea0fdfb523ad application/x-dosexec 2020-04-01 20:57:11
8 27a3bcc7d3f6315da408a424b7706b3dc761f7ae09bff4c5ab2276b09653b1af text/html 2020-04-01 20:57:01
9 a83b1b52ae3344254e4386e87a939e15b6e94620f657843367fb163dd241e8fb application/x-dosexec 2020-04-01 20:56:41
10 d714c1f81193568b18bf6e12363255aeff4da45196c89b4b6ca8fb69ea57aa4f application/x-dosexec 2020-04-01 20:56:32