VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-06 11:27:25 18%(9/49) nt88.dll

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 66a42c0d2ff15ab7343abea78af1d70e4e50791ff2da20dd29d2015e959141d3 text/html 2020-02-26 19:58:41
2 b940362ac32f22ef31053b3fe6e8273f18cde27e5f6d59fc3216eed9201a51e1 application/x-dosexec 2020-02-26 19:58:33
3 caa45e35c7816043f6d4a1ef9ede61b770c6f6ca25208b9d04314a8458b4dfb2 application/x-dosexec 2020-02-26 19:58:31
4 8f96e83e47a44ee5071e7843d7743332a109e9e94d5b16cbf0b295237c7535c8 application/x-dosexec 2020-02-26 19:58:21
5 9ad80caad66fc95f2e9980caf0bea8ac335e658f2ac0acb8f9cca5f05aa6ec46 application/x-dosexec 2020-02-26 19:58:11
6 ed8fd1dd780f03b1d1db1bfee56c64da765a5627456de75cee031292d7ff867b application/x-dosexec 2020-02-26 19:58:01
7 e85b6816fff2c4a2ce585948554279ffc1b5c6d0b81d3372b0674c8e9c984345 application/x-dosexec 2020-02-26 19:57:55
8 1d04100dd6f188a88b899e2a5cad181ae77fa42591b89d12a2d903aa7f44eb2e application/x-dosexec 2020-02-26 19:57:42
9 3db2065f39a8acabb619201d36b32fbccf6e0a46216c1b557127c67f10b29633 application/x-dosexec 2020-02-26 19:57:31
10 d82e51b8266c6e723588d2711875b0d08e6e936940534270355af4f0f327a2cc application/x-dosexec 2020-02-26 19:57:21