VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-10-23 12:04:31 42%(21/49) 01deba4617c9ece328e75679d6a8a750

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 254b12c48a83f19757f0d2ca28dc2bb178a8bf3eff3ff7ea3f5139496fccf3c4 application/x-dosexec 2020-01-29 02:58:21
2 dd3b4e3e111cd838d41db33a1ac393c25735397301505e1fd0565559e064d98c application/x-dosexec 2020-01-29 02:58:01
3 145bdb1eab1832451f307b9cd582104be5d5765b3cdec4c76e35f73e211b1a80 application/x-dosexec 2020-01-29 02:57:41
4 a3cff315e210bc54068c6bd5e790dfdb77c57613eea2922ecb720c4580c259ef application/x-dosexec 2020-01-29 02:57:31
5 595ed32a25e7600f635d0ce0966174ee87e7dacf88953fa63c0d7b85558e4ca8 application/x-dosexec 2020-01-29 02:57:21
6 370b352a163a15ef90f84dcc213c087cbe4951ba051d13f905535e5a5e879227 application/x-dosexec 2020-01-29 02:57:11
7 d3c69e8dee42ae8e452ea3007c28e37b1a361b3a285048ac3b980df0da684f03 application/x-dosexec 2020-01-29 02:57:01
8 3fe917a2ec7a5e732c4722b0be91ea4040c8fbb1699e43a7536d1c89bb9b388c application/x-dosexec 2020-01-29 02:56:31
9 b246d602c8f57cbb3093370b93c429b521db8fdd9bcbe9ba71ad07f1954c8dd0 application/x-dosexec 2020-01-29 02:56:21
10 2d57e7473e05b3bc1768d7cc0ce5cc317e7d42a23ebd9387b8673133cf258215 application/x-dosexec 2020-01-29 02:56:12