VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-03 00:36:01 53%(26/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 510293ca82837b5196450b4b0a0b85d7abc5c437abaca7a8f11f082cb5a37577 application/x-dosexec 2020-02-20 14:59:07
2 3db4426d480d84b66e6932d5b6507a9750f94e5bfedde60c314497ed3a804b90 application/x-dosexec 2020-02-20 14:58:41
3 b86fe93e711e07daa270097674ce1600fd4b939ce90b2981f4e193caa30d5a81 application/x-dosexec 2020-02-20 14:58:31
4 cccd2dc33f4bfb6936f8d0560abe43da6e66b2baa83075b211c714bed37ecf16 application/x-dosexec 2020-02-20 14:58:21
5 cb530d9699426f32c6459d1cf4b28bb1d6bb2964a0f61f1d16a3f38523db1035 application/x-dosexec 2020-02-20 14:58:11
6 25494feeafe5996af6b4cc1c5c48746d81fab0dda05afcbf84c51cb19217a5db application/zip 2020-02-20 14:58:01
7 029d2cf87dff4ecabb138c378af5878779c3873312ba11d26904ef6f0d629329 text/html 2020-02-20 14:57:41
8 5063f5090de579872812e459f2ddde2709075b4b8416955a3d18f64630c3cf47 application/x-dosexec 2020-02-20 14:57:31
9 a6b6551935708885a61b2ac6adb009dc2af439c54e0761e6dc528e448f96c31f text/html 2020-02-20 14:57:21
10 740e421ed07d64578d928e9a1970b44771bf6482b4d20ec143b36145977aadde application/x-dosexec 2020-02-20 14:57:11