VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: e8ebbb280d6a02a35cdac9b5eb5424c8
SHA1: 94c764dca1cba60cf840d1dde4ce2f8e11e1bd0b
SHA256: ab4c6722145b332456ea7f064cac5ef3f2f5ed5d85c336e15f2969fb0519d04b
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 1439744 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-09-07 19:58:11 55%(27/49) e8ebbb280d6a02a35cdac9b5eb5424c8

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e1fa6496a5c1e0a14045e6c261e9e5d7074d33f54110eaf13b415e8494fffc8f application/octet-stream 2020-02-25 23:59:11
2 1c6eff058918fb7e1731a89da53be3a59b2bca822aaf4e1f7450671808929530 text/html 2020-02-25 23:58:41
3 8055a007c133689e0a7feeb95c1ded9882b5305a6f2b815601560369f5e9fae7 text/html 2020-02-25 23:58:31
4 d11c83f001165d537d089e9fc8a5d51b20a82a6f0f86cd72f208697df3a1830d application/x-dosexec 2020-02-25 23:58:21
5 5e1e2c35519890ee005d3e2d213c09514c3f92c28e916643ade474cdacbefc1c image/png 2020-02-25 23:58:11
6 5dd92afea61a6ddf02c11165fe84992de5844475f23a8c32a2d52c5c5b1ca80d text/html 2020-02-25 23:58:01
7 027149e4ef9a998d3aa7bd275894d3beffe02159b7dadee117a0defcb7c01055 application/x-dosexec 2020-02-25 23:57:42
8 34ddee0eb6fe38b2ff33df700f71a0edcd0d730c935f205916bd83c66aad9138 application/x-dosexec 2020-02-25 23:57:32
9 50d62d42180086054331ca7b75034485d553c223c647cbab1957ed6d878be626 application/x-dosexec 2020-02-25 23:57:22
10 61615c69574448fa7a805760db6a789bb78355418cef135cddde408de89ea626 text/plain 2020-02-25 23:57:12