VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-26 13:58:21 10%(5/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 305c49a7f81d1d1d6389bd34386468f8fee1dc960a3b49e665bc8e0c5f1b48a4 application/x-dosexec 2020-02-28 22:59:18
2 55e9ec3cf1666dd11da56b4739a132c4588a4a23728b2e57529de39d4e0865b9 application/x-dosexec 2020-02-28 22:59:11
3 02ce14b9f0847e40cff1e3dd1b01d36d0b35d3cf6b55f788b162c73d484ff4c3 application/x-dosexec 2020-02-28 22:58:31
4 8bb055704643d74aa98e28cb13bf8f9114c8699d321f278439b51cbb7af9de27 application/x-dosexec 2020-02-28 22:58:21
5 94e92ed78e6575e3b796824a9e77290a4a74bb0826bc748116e35cb6709eaea5 application/x-dosexec 2020-02-28 22:58:17
6 d352ec56ee6bce618f9627db07f5cfb124e9eab80a6a75b62020f60c0166afd2 text/html 2020-02-28 22:58:11
7 7ae1df9d7c167b4462ea5b66d6c40b754f935b27b5f61fc991001cac739cca72 application/x-dosexec 2020-02-28 22:58:01
8 c5948b2bc44782a174189b5adafdfdf95df252adb74010b36d1698e8f9056ff0 application/x-dosexec 2020-02-28 22:57:53
9 6b0de11523ac8cd22edaef6efcccf0813db11b0b3a6e0ac1c95dde7b5057cc1e application/x-dosexec 2020-02-28 22:57:41
10 3404895fefd86a625867122eabe4cbfa507e288305dbad28087eae40f43b9868 application/x-dosexec 2020-02-28 22:57:31