VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-03-06 09:04:31 12%(6/50) 00疯狂的石头

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 45014eb7971c79f7d1441b2d2a99e2759811d5fc71bf23743ea9342b25aa550b application/x-dosexec 2021-05-13 05:07:01
2 e840834ac5040b918c8be44137bb133f1a35d108b71e712af682e5602db7b003 application/x-dosexec 2021-05-13 05:06:51
3 4c48002819c3a1507983b66f39d2ca316edc3ee717fc76000fc285621c21c07b application/x-dosexec 2021-05-13 05:06:41
4 31d44bf535889a9787b9dc52d7457aab58494ffa6d5ad802c36c0d08064fc0e1 application/x-dosexec 2021-05-13 05:06:22
5 b30b69ab2e07fb4ebf267bebe3e90312226cc6c3e88af8aff2055a8531de87b7 application/x-dosexec 2021-05-13 05:06:01
6 6fb32899ab9a4f890a6929bebdbe5dd8f98219d8e482a4027f4c838a2d54d442 application/x-dosexec 2021-05-13 05:05:41
7 bb80aa75df9514e5d96d5feaf6270e37d5b64c43f692c72bf15db85fc0f9ce75 application/x-dosexec 2021-05-13 05:05:01
8 fdf20ca9881806064133fce0a91d2009a2a7f94a0564fac42c566cde8a68fd78 application/x-dosexec 2021-05-13 05:04:52
9 c0e33c875c34f6a1522b4159efee460c784f7408c462987d1e6ee8ac01fbee12 application/x-dosexec 2021-05-13 05:04:42
10 e9ca22eafe1b18f37b3a8b31804f67b26ad277a068ff86559f227e9c180f6810 application/x-dosexec 2021-05-13 05:04:35