VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-11 15:34:01 46%(23/49) File name not allowed

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ เวลา
1 d91bf0dfb130174ceb7abf6f54bea455a04650a4720c9bd568089f06c54f7ebf text/html 2020-01-18 02:58:41
2 6b54e9bf3ea786abd3a2b368ac5c1ca5057f0182e877c6a07445cc174d7fbccb application/msword 2020-01-18 02:58:01
3 2f90671798bcb3cdeb7c3c4ff810d48bc22bef4c7d8532aa19d98ba6439f8674 application/x-dosexec 2020-01-18 02:57:41
4 31b40677dd5bd75d83d88b46199f75d87efcbd12b5f721b710aa1ad68b8a0f05 application/x-dosexec 2020-01-18 02:57:31
5 191896b43b783fe74f05e0cc894156e43a42ad4fcdb5f8fc8a0f1f6c45b4372e application/x-dosexec 2020-01-18 02:57:21
6 a3495519ff7160e4ee89868e7c69dc276c83490fc435798e0cfd2a6c3e370d83 application/x-dosexec 2020-01-18 02:57:11
7 167b1c43832a043d2dbfaf14350313b9a49e7ff9e5f23fb3803dbc29ac9786fb text/html 2020-01-18 02:57:01
8 8222c17dd8866c5c341cd31cb47785597cd074ceab8ec31029c52e842206726a application/x-dosexec 2020-01-18 02:56:41
9 56af4c3022d0bfb1ecabf5dd5c0094653bd8f290bf7383d914bef181291987dd application/zip 2020-01-18 02:56:31
10 8cc1d69bf1d3860523252c6d63acfb5745b622b3f23a0c133aed2fb1e8a2c3dc text/html 2020-01-18 02:56:21