VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-01-26 02:39:51 12%(6/48) LG网络.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 8c82070eb5393c2485097cb5869fef69ad5ec58f6b854f7c7335072478f42cf2 text/html 2020-04-04 00:58:31
2 c12924d22a35c05e127af349d4a413eb3b74181dd835434943ad188ebd729906 application/x-dosexec 2020-04-04 00:58:11
3 ca4f3f8417143bda78dabe2de8222124c8c1bf90da7bf8f3131fb69b59067e67 application/x-dosexec 2020-04-04 00:58:01
4 7f2f9b3c7d7c917088857eb1c0d3689642d2fd49804690da42257a7b139b4727 application/x-dosexec 2020-04-04 00:57:41
5 95d27245040ee6722c40b68e71606e9f7fc43d66d55e1455274bd6f5e4a3b967 application/x-dosexec 2020-04-04 00:57:31
6 e75871a61539fb419f4575485eb0d0dab96d0537907ac04e3267248bb60dfd8a application/x-dosexec 2020-04-04 00:57:21
7 e6bd6492bd6e8f7a569d24560872d77893e036915d97dd2a886c7d021c54fe0e application/x-dosexec 2020-04-04 00:57:11
8 69dd68e97e37a55c39ec65029b0f9c33af7f963db94d56f42eaf1921d6e1ec1a application/x-dosexec 2020-04-04 00:57:01
9 dc457322d941de70c95826df3536581aeb983d932fc5be2f976329a3d4bb9a61 application/x-dosexec 2020-04-04 00:56:46
10 d0bc1671d9b7398adf67b3c10d4061fa2a136f97ad9d10817f75204033768613 application/zip 2020-04-04 00:56:41