VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: 5abe3d8283fb045e4e1fb3ddfa1d74e8
SHA1: c78883bb649545fd4f043d40232dedc3f484b1ba
SHA256: b3bd4e8d158ca5eb76982633e5126e99f1a2e07e3b6dba4367c15c49859326ea
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 837632 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-08-12 00:29:02 32%(16/49) 5abe3d8283fb045e4e1fb3ddfa1d74e8

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c702e7d2ccc073efd4360d8c6e4aaf807be61ca344302f1b5f067c98cd8f20f0 application/zip 2020-01-27 16:59:29
2 2aff340f22f0c68bf46511c7bbc6167e4bb84524817f54cae08e8f60e6f9afc3 application/x-dosexec 2020-01-27 16:58:58
3 82b5d8415c69f878b649a32bf1220d0362c8134c9e3f04862348f03973922203 application/x-dosexec 2020-01-27 16:58:33
4 1d50c7c3ea08d8bd200ef2084b45267eef27c1fc71147a8b54f3225a96a3d64e application/x-dosexec 2020-01-27 16:58:31
5 553b064b9ff5322ef12b80bbdd42168f7ab9c82fd770993373b93af329493c31 application/x-dosexec 2020-01-27 16:58:21
6 0bc267a8cdebda3b2783042f5c809b7bce7d99651cb04d7176c529ea822a965d application/java-archive 2020-01-27 16:58:11
7 40f47df99b59c4116ffd52909ac1bad237d5c6c81fcb39abd9c33a78c1b3eac9 application/x-7z-compressed 2020-01-27 16:58:07
8 48f6403f3ca650620885f222883214537fc33bf18d022ef1a5c054fce04bbec6 application/x-dosexec 2020-01-27 16:58:01
9 e714aed50fdb48588c3c06a827644e4f7f8aaedf73df20c858650a815e588872 text/html 2020-01-27 16:57:41
10 02c618a5ce0a30553e1fdbdc600c0156b570bdc97866bfc8dc544d2b3bf7d7e1 application/x-dosexec 2020-01-27 16:57:32