VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-04-13 05:05:01 26%(13/50) 00特搜战队刑事连者

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 6651ab6c5c6d85c86b0c6c532115662e09f338fa8cc1233e1434139346f25ef6 application/x-dosexec 2021-05-13 07:08:02
2 3dd8c08efee2fafe0d0ba8753bda5d2ebbeb3a0f1ec72dc58ec98cf0dd59da20 text/html 2021-05-13 07:07:41
3 306c66bb5f9f4532e1e239fb9db9daca2f3b0602f30ee9309add06a04986c794 application/x-dosexec 2021-05-13 07:07:01
4 ed41d2e7466d91593708bf49b11963853f19ec1c50e2de139fbeb46ecf9a1c74 text/html 2021-05-13 07:06:52
5 449cfaf5a86be1413b6b4d340f0e5e3aa747a0ab4175e7536a50ecd3f2825efa application/x-dosexec 2021-05-13 07:06:42
6 d2693d64cac91a8c455d5f1c4f462da5135538cfccad6126c2680d304efd3a0c application/x-dosexec 2021-05-13 07:06:22
7 adaa695a57e36a3056fecefb2e0dbc85168299f2d06f6de9676a7f8e7a707860 application/x-dosexec 2021-05-13 07:06:13
8 71e410a7f14e5043e0f5cec133f7b9f46d2364fdb2c39e220b3815f5172a679b application/x-gzip 2021-05-13 07:06:02
9 a1bbd006ff89cdec31ea99d35159f0592d095176ed7d83f160967d1baed6ef4f application/x-dosexec 2021-05-13 07:05:41
10 0c22cd8cf8ecd3b0d40d95663bf29a41edbd82ce9e529ca3f647877517dd2cae application/x-dosexec 2021-05-13 07:05:01