VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-30 21:01:01 10%(5/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 aa8dafee2ca365f450fe9e54eea4ec90c53626c83bc2968c1fb6495cc2b6efbe application/x-dosexec 2021-01-18 10:05:14
2 b14165218096178d930ee54f37bd05a4635e25b9839544be0f7220d9f99ae595 application/x-dosexec 2021-01-18 10:04:01
3 54e830604e8033cccf6d99313074833c16ff48302d322c88b9fafe82af91909b application/x-dosexec 2021-01-18 10:03:01
4 625e31e7eb1ff09bf2abd230ef4879f70c634901020ab72ebb4c075761464a05 application/x-dosexec 2021-01-18 10:02:31
5 bd5a5922837fe95a06494974b9518e2fa56a5283a74a8cebe47a74d6da65f8e1 application/x-dosexec 2021-01-18 10:02:01
6 fce37f9a64814ab35b63e62ecd62bf393a102cdf056c7edfd4aecbb026f38f8c application/x-dosexec 2021-01-18 10:01:01
7 08b918cdd314034e6ae11f6faf2d1d6952106273fec038b094eee408a2a4cffc image/jpeg 2021-01-18 10:00:32
8 ce39f3ba0f172a2826a9cb7ef7efe8d78b11bd4e02b04f255d0f12f27d71cd9c application/x-dosexec 2021-01-18 10:00:02
9 2a946e64068ad9712de5a472a3c97a55e184ee3b371e7147ea2c1c46bc59d852 application/x-dosexec 2021-01-18 09:59:02
10 ea9e3c544f01b98754987650ccacb8388b50448f0e3c035e77a203a23175b912 application/x-dosexec 2021-01-18 09:58:49