VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-28 11:59:01 0%(0/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 9cc984a84820f5cc7875cedef313bbb4baa01739887ee4f21c59ca98c8e0fd43 application/x-dosexec 2021-01-18 09:05:47
2 4a1aff2fdf1ce03001a0922ac39643e138dfeee259ecb6ff323fc7ae323bd294 application/x-dosexec 2021-01-18 09:05:09
3 bceae6abf606214acc8bb0828c57dbd40d8ec1a53bdf4090b5e30924b2195d0a application/x-gzip 2021-01-18 09:05:02
4 9d03594394412e5ee70a2cb7e9c172269a1c5144190450e5d4fe57fff4147729 application/x-dosexec 2021-01-18 09:04:55
5 f08dc935b743c89fb3b2ded320eb0d0d3fa6826065d397aac1f197c5154356ab application/zip 2021-01-18 09:04:55
6 a79e5f9fa8a8bc5440d7aa0b94c9b06ad49610e2113ed797ad2d672770b90b42 application/x-dosexec 2021-01-18 09:04:31
7 13dfd38c9bf05420e50e0143ee553ffda19115d391997597483a754deec3c0f4 application/x-dosexec 2021-01-18 09:04:12
8 1b78236d2cec04f1fa252629303f03b8a0c774c1a895ec1c30fc526a56cef073 application/x-dosexec 2021-01-18 09:04:01
9 089ba5532d98358aadf6658c6c2da2c6c5a63689201611e08a128f287412d034 application/x-dosexec 2021-01-18 09:03:01
10 b87e596968c037b9a0442dc533eb79cdfc061e17a0f37bf4f477f96a3286fce5 application/x-dosexec 2021-01-18 09:02:31