VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-07-08 15:00:11 0%(0/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bb26ad037721b6cd9fa2782fb08dee4f56c710c73ecc8c1bcca6a09affc92f72 application/x-dosexec 2020-09-24 13:03:23
2 7afd60b1749b77254def10755387481b181a523b3dbebcece89f0d8037fd0b8a application/x-dosexec 2020-09-24 13:02:58
3 67015fb61a00bfd182e2a4d67eba02c7aff93450f8a503f7292081b6c224d8fe application/x-dosexec 2020-09-24 13:01:32
4 0df47d38da80d56c846b17b70ddd992295eecf5a3b72bc1aab69cd48a36a9d93 text/plain 2020-09-24 13:01:32
5 07af8e5a036b013d50acd0deaa95da44f65d8fa99fd660a48252a07b10ed508f application/x-dosexec 2020-09-24 13:01:12
6 ed1d59b0238115b3aeff777436baec39b71289797a8029785e7b65ae16bee98d text/x-php 2020-09-24 13:01:02
7 c928e850cb215f9b70b4f8b66ef2caa93b3900853053039ca82833a94a336a2f text/html 2020-09-24 13:00:31
8 72b64bc5845f0befce40570e3f749639a7df98fd90f94300036eb9d764a48aec text/html 2020-09-24 13:00:11
9 2e4b434188e735d287fbc4da8ef2d5e0fc88c38d0509a4772516ca64dacda30f image/jpeg 2020-09-24 13:00:01
10 746f4860889de8d72f1c17d993086d4e2200332044e9d6c7a6a57f512afd9e75 application/x-dosexec 2020-09-24 12:59:31