VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-27 00:01:01 0%(0/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 93b38e7d8c85e0f3cdfa672a03fe8687a8ca37654a9abe6de7318815e1eca164 application/x-gzip 2020-11-30 06:03:01
2 343f6ec5f6f82b77ce3bd693a4bda3287450d0070b6336889ea21f8f3f7776ab application/x-dosexec 2020-11-30 06:02:31
3 120028dcf48e03327d3ef5d2c943cd0fc795bdedab8a5107f422cd1126eca31a application/x-dosexec 2020-11-30 06:02:01
4 c266e8b6846b18cb131e9755955bc71b21dbf88182b4bca2016dd86070b549d7 application/x-dosexec 2020-11-30 06:01:02
5 ba794515bb6d0dbed06b7455293391757909974d6c44f0f448ea195bc7450f97 application/octet-stream 2020-11-30 06:00:31
6 d185fd9ae8ba2681a3d8b7ee26bdb8b3ebc9ff47d20cd8f27e7d3da665413335 text/html 2020-11-30 06:00:01
7 7ab6a7005a0bfe617efd89cf1e6c81e54bcaf6d7a72b22757502159c9a6ff005 text/plain 2020-11-30 05:59:01
8 506ef11e697af678ee224ce4e93c66a6ae133c64e56c10e58c945330b3922c28 application/x-dosexec 2020-11-30 05:58:31
9 186bc9466e87c68fe95949ba9170c09fcb49ec6ba5086e4a58792520111993d7 text/plain 2020-11-30 05:58:01
10 a3afbfc29e3d9d51a432b379e46e5a616f68444260befea7121537067f4ed5d7 application/x-dosexec 2020-11-30 05:57:01