VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: 755cebfa91c79f393be2763837d58745
SHA1: 2723c5a6d0aa3a09af656f4b8dd71da39a9caae7
SHA256: ca89b65eca68a6055483f93febf49d1aca79ae7c618c54581943b74deb0d4949
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 148992 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-07-10 14:31:11 42%(21/49) mcesle.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 8df24a334b74074ef705f5de1c5848d16b90e619ef6d04fdbaec886b4286911f application/x-dosexec 2020-02-26 21:00:16
2 f486381eb370750dc29272c6d5df8451a16e188249ba467da55b1b6256743f80 application/x-dosexec 2020-02-26 20:59:28
3 5b8a54595d9fd0e926d907821c9f0704c82e1c787aefdbc6f9cbae8ee4b966b0 application/x-dosexec 2020-02-26 20:59:01
4 88bd3e53a81d995a773ffcae1e1ed069be98231d660ae988434221426d8e61f7 application/x-dosexec 2020-02-26 20:58:45
5 cc663b656fff58b5c8391043a2c7468f4918be59dfcaf961c762728aa32b0c3a application/x-dosexec 2020-02-26 20:58:41
6 be5c7f39080f39fb99b1457a5ef511181663c5ce92eba06ad8e6ffe8924509bb application/x-dosexec 2020-02-26 20:58:31
7 7efe83444e5d13b3af545dcacbacd752e0fbd4d2cb67ad558bd0b5e1a173786c application/x-dosexec 2020-02-26 20:58:21
8 0732598568e828045075b4cd7139c0303d539316be25e9a6591098165e9b31a0 application/java-archive 2020-02-26 20:58:11
9 1f72f93f2dc4fc75474df4802902ab9d0bf66d04ff42c82791c3febcf2dc2592 text/plain 2020-02-26 20:58:08
10 55bcbbcafc9ab65342b285f60f03399ae62f13d69ec03a9be84f247ee7ab5351 application/x-dosexec 2020-02-26 20:58:01