VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2018-05-25 20:16:49 17%(7/40) 2018ssjj.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 dce8b1693bb4444690764c2b720ebb1d914f5c4b1eb9bd344940d2d017e0ecd6 application/x-dosexec 2020-02-29 02:59:39
2 55a84347f3214221366f7284e79656b45a572d9ed44268e66907f5e420fbdf7a application/x-dosexec 2020-02-29 02:59:31
3 37d30471f897b9f7e9ef78f041fea0ad35580357447fd0d960dc1b7a16ee64ba application/x-dosexec 2020-02-29 02:59:23
4 f355d8ac10d0f8de51e11b60597b94c7e178ef15bf987667b7d2517c9d3926d1 application/x-dosexec 2020-02-29 02:59:11
5 0820b8640f83eaccce9bc87f38dc9bb4bc66979da81ee17b2f135b1e73e7ac0c text/html 2020-02-29 02:59:11
6 46853002a9410cea9b43e30917dfc6a95d9cad77bcaabf0d8f675e310c776028 application/x-dosexec 2020-02-29 02:59:03
7 fb153f2696f1910e01d67bebd676c991375dc5be6bc75cb81478ddbe275ec697 text/html 2020-02-29 02:59:01
8 fc40f9cae8e0d8e369cad7a1c03826015ce6f0437db6489020c65d00fba4d676 application/x-dosexec 2020-02-29 02:58:52
9 50e5ec667437f074f8f9b179b8df99c30a3a81d80a0c5dc2158db808d16085d6 application/x-dosexec 2020-02-29 02:58:44
10 ef101c44484050efb3d7b991d4864f1aa8f26fcb530f8eb2d0a55ea2abecd7c9 application/x-dosexec 2020-02-29 02:58:41