VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: 2f51897511d524c68cd4d256b6e2a7dc
SHA1: b249550a40424fe6c03792d160ea5b18b44cfb13
SHA256: cc07d0300f7189b993828289348423dcaac1905a40e1cbf459ccc1cabe68b136
SSDEEP: 768:NRDmN+m6cKkA7gSiU69GRtrp7jDUtN6NBlAFWmxz:2kcKjiZ4JMt0OMm9
ขนาดไฟล์: 37888 byte
ประเภทของไฟล์: application/octet-stream

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-06-06 21:25:21 65%(32/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 4fbe83a85350a25d57385d0ddf013a0970ad24073cebe3fd92c229906fe0d108 application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:51
2 06185081d9b2d56f79a6e098c73bb3a83cea1ac93b9d9974ef935a49463a6d2e text/html 2020-03-29 01:58:31
3 630bec4ff72d994e13d45bb6cd4c9b00adf6d640a06091221cc0e55979b9f9d7 application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:11
4 7a7a74f5cdcc4a60b5e86091c3f326ff0d233b68050e79cab4b1790df03be87e application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:01
5 366a2441f5f929aec811f9eb10b903e9e21aa25937acf5d66367188b81b9a351 application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:42
6 85bae0608aa3f5b134b6fad349da6360f6ff53b46188fcc6ec5f20a521b53797 application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:32
7 793658a292fe619a647c2bfb663eb8c4d730b60028015925a2fa32b4501b942e application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:21
8 5a793b963ceecbcbe702994903e68d3c8698cd4b34ce1cf9d46f9ad8c3baba3d application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:11
9 b05531b02462847c8290c195eea8a891cb3772f45d3b0b1605405531cbbdaac6 text/html 2020-03-29 01:57:01
10 eff36c0937a86f91cb7e5bacf67174f3b1a0b7f649258b616b716f85554bd0c3 application/x-dosexec 2020-03-29 01:56:41