VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2015-02-10 15:13:34 10%(4/39) setpass.vbs

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c84b06b2ef41b877627a40dddd9ca125d6c60bec7cf70ccf28968e2fda69feae application/x-dosexec 2020-01-23 09:58:21
2 af9874de855c7d923220cafd922f63f52bd76ec52f652ff8850c53ef23deb2fb application/x-msi 2020-01-23 09:58:11
3 c4697dd33ef69a1fb16f649404f9a2ad641ef380d1435612c11eadf923da626e application/x-dosexec 2020-01-23 09:58:01
4 c20c74227d75da13018079431462454f63059d8ca9a91241d65f470e68236826 text/html 2020-01-23 09:57:42
5 b9c88380fa1096cb0f8dc5b890043dbff1ffd1a3be7ec0b9bab195817ebd41e5 application/x-dosexec 2020-01-23 09:57:32
6 21e97739d79fa23846f30f78b97a1d331c163c8a8fdb50dd825ee4b26035bf71 application/x-dosexec 2020-01-23 09:57:22
7 6f528a16781a08fbcda74fefe6ea1d7d3685109bbae67af0bc30ff261cefcf9c application/x-dosexec 2020-01-23 09:57:12
8 e51668e07a5a8fb21c8bc3124a0eb8f33d57ffc8efd8f980ac492687e6878076 application/x-dosexec 2020-01-23 09:57:02
9 bbc8d9e369446ce9ea83757a4e759be9b02d5d0a46c1ac7e3d71e8c044d3b7a9 application/x-dosexec 2020-01-23 09:56:42
10 f7d88ece6a552b6fc47ccce715e046d464254246daf9cfa33e4a564ab75a8cf4 application/x-dosexec 2020-01-23 09:56:32