VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-03-03 07:02:31 6%(3/50) 00帝师

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 2839cfa6820e5e86e53d7a76ca86f05c3656eb265fc5e795c7e4ec1c4c672796 application/x-dosexec 2021-04-13 05:07:31
2 e32d54d30ff4686608abd127d303df7deece1c2c5eb662257c4849d4bf9d54ba application/x-dosexec 2021-04-13 05:06:31
3 914c5a18e13b8106027f8feda87eb8c9307907ebe90df3f27e8df6206684740c application/x-dosexec 2021-04-13 05:06:01
4 1c3fc8c403a097e299437f474bf4f078df04d314347f427113374c212bda8302 application/pdf 2021-04-13 05:05:31
5 b6c4aaa3171d854ac9536ddf89f85f071439730e9cd6d8a0c25b8a72bbc548f0 text/html 2021-04-13 05:05:01
6 27e5f1a2a6526ff903d3969a2d79d503e432d48e0b4c77d866f5c9201d8f582d text/html 2021-04-13 05:04:31
7 6635706c5a69dd2b4d7857a420aabac4b2cca304252a0d8b6e926aea2c132800 text/plain 2021-04-13 05:04:01
8 b7e65ae65ad948716de4785bea2b3290c4459e80bcc1c8304059f9762a077d46 application/pdf 2021-04-13 05:03:31
9 1edb449b95044d5d5bb935605debc73d8dc9852adfcf871ee8e27350e7d3a25e application/x-dosexec 2021-04-13 05:03:01
10 15914658ecd3d87cca537657bff7d3b73392cd6a72a04413706d3bd2cf9006cb application/x-gzip 2021-04-13 05:02:32