VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-28 07:56:41 10%(5/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a470f6f50ede8a53e63aa1d93f68b41d84e38124a708be4b68a98dfab01d8d40 text/html 2020-02-21 21:58:41
2 7520fc721f1d972e9cf6b7110326bd1dc72a7fe375f56ac050a86f355221e94a text/html 2020-02-21 21:58:31
3 a1d311c8b49818262420754fd1c398cc666d4e622141531f97007531e6b113ff application/x-dosexec 2020-02-21 21:58:21
4 c0bc0979b66cb3763a2103229854ec468f2cd4e9e381330e3ab163a6c64b932d application/x-dosexec 2020-02-21 21:58:11
5 c868c8269ba22907c6b55f688e62648c01732411b83335548258cb82f0d98fa1 text/html 2020-02-21 21:58:01
6 457c602a31a9a7fd6a90e8132c34c541fcf711a0cdd44cd658bddfdcb113c649 application/x-dosexec 2020-02-21 21:57:41
7 7a0778368b7048b1303b7322507f7b7c2b428fe61208cb0fe0131bf9f6e414bb text/html 2020-02-21 21:57:31
8 fb3870c17b633ea80701abd41285238ae4548ab87c5d3f59277474637a52b2f4 application/x-dosexec 2020-02-21 21:57:21
9 a1bcfc748e94da1b91eb56995567899a7a8cb31368361363a5028f70e451437c text/html 2020-02-21 21:57:12
10 350b6e399a77a6e8929e05fdd5087c84a5b99f6fd37e2757b26ea5016492c9d6 application/x-dosexec 2020-02-21 21:57:03