VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-12 21:16:01 51%(25/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 71efbf9bd28f80b896c04a9d9fe74abf21facc413b52caaf155c4c01bcde6e43 application/x-rar 2020-01-20 11:58:29
2 ebcfe5143131091770b5f34b93eb4260f61e9175ec22bedcdead71fd11baadff application/x-dosexec 2020-01-20 11:58:22
3 d810dda60d62544bee5207e30091f602dcf45f896a7f209b68397daed5f80c71 application/x-dosexec 2020-01-20 11:58:12
4 be6c3fbce5ea4785c8293a2696ac387b3ca192bfd6cc00d45d25934578c2a261 image/jpeg 2020-01-20 11:58:01
5 a8d635ff9744288e300b180fc4e2a741e3c6511d8fd9c6da417961ab8174e6ae application/x-dosexec 2020-01-20 11:57:41
6 0b99eb9c6e09c87cecfec6c79e48f0f6e1beb65f3184522061afec4cd56f5f18 application/x-dosexec 2020-01-20 11:57:31
7 44db811487e4f6eb8a57af50882ee7e84ee296d147a68672755a329dd9cc53ec application/x-dosexec 2020-01-20 11:57:21
8 eacd7539d458cc4075e6be058782d811ffabd7d23ab5e9ddf8f4f63e05bfd8a9 application/x-dosexec 2020-01-20 11:57:11
9 496170fc7867acd32ffb908ad55e4fd60aeb26867a70f83b95379e33a84d9a76 application/x-dosexec 2020-01-20 11:57:01
10 c5b253d06ae8ab65ab0b313cd8a720ff5001e6f74ee69b366d4db89e24906f0a application/x-dosexec 2020-01-20 11:56:52