VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-10-28 16:24:01 51%(25/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 9f8a7828d833ed7f28f9f5ceaf1c073c6de0645172b8316d86edc16c84b61c4f application/x-dosexec 2020-01-29 14:58:21
2 28185872e13f25e5c5ecffb7ed6d194d565e7ffcb7f70ba232414c66f9539f41 text/html 2020-01-29 14:58:11
3 7ef7437e499960680826d1929fb9233350fecbd67ef39d7b251a6a0a4d72f4e7 application/x-dosexec 2020-01-29 14:58:01
4 ce7822886eb7e697564a0724e655293c97d47ffac5197f82655924d539ac1ace application/x-dosexec 2020-01-29 14:57:41
5 cf52e5c646b36ae53bfb8ffb0395c9c06f524ddac18ba32647ed0d624d7ab4be text/html 2020-01-29 14:57:31
6 913def1c7e03903933d3726361187c4d14c023aaed2f90484017d95f12b16650 application/zip 2020-01-29 14:57:21
7 e97d3a17d267d7352c58b6de2f28ca50d2b3d954cb1bdbfc493d8999a556c92a application/octet-stream 2020-01-29 14:57:11
8 946767ecbbdfbee085e5900927dba41590dca9d851d15c6dce4c92cd0d60c3f8 application/x-dosexec 2020-01-29 14:57:01
9 c23758653c781b415a4075c5cbd6aa093aae13a6aebc20ba0114170efe0403a4 application/x-dosexec 2020-01-29 14:56:41
10 60817bed37b695517efee762bb1f57ff88f147d0ba272a9ca00f5806f99951a1 application/x-dosexec 2020-01-29 14:56:31