VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2015-12-01 09:46:58 79%(31/39) 01.exe
2 2015-11-02 09:35:32 79%(31/39) b.exe
3 2015-10-22 09:37:59 71%(28/39) b.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 458b1d88f1d56ef77c36f001ba5ed52e8877203a20904f3e297c960efe30617a text/html 2020-01-25 13:58:41
2 e1ce41f31cdd42c16b535dc11eb6850c96e6153789de6dd55b8eb86de476c0c0 application/zip 2020-01-25 13:58:39
3 7d6fcbeb69d26b1249f9634ca0bcd1610de1ed702f3a117e9ca596e3763262a8 text/html 2020-01-25 13:58:31
4 bd91e5292d8feaefda4165f9dd2b8e31ab8441227033684332f5ad12922d27d1 application/x-dosexec 2020-01-25 13:58:21
5 562de4f6ed0dff7bef099bee999593c5b44abfe9d5739bbdc9daca6510f9cc34 application/x-dosexec 2020-01-25 13:58:11
6 e23431e2dc10ba9db6bafaa72486686aa0c3f6a073cdaa5841b33c0a624620a5 application/x-dosexec 2020-01-25 13:58:01
7 b791cfe1793c0389afb9ed4ff51168085e80841072e17af339ab7b119e9c40bd text/plain 2020-01-25 13:57:41
8 e5b1b94812a951e1ea724dba06d5a9824397a6aae8cd6cd0b75b0e74ceeaa376 application/x-dosexec 2020-01-25 13:57:31
9 2832321a557b26c18f8b5a3335c18a4797358ff94b801eac0b4aae52e8bb7ee4 application/x-dosexec 2020-01-25 13:57:21
10 d582ea15202b74472cc88123d5087fbd078f43ecec5b48d3854971bfec1644b9 application/x-dosexec 2020-01-25 13:57:11