VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-01-01 21:28:01 46%(22/47) 671bf9d987f724ce2d5b560dcb815613

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b30c7d52f2e9b4832471a7711ed4dbf2a0dc8fe70147bf6011a66e73836a0829 application/x-dosexec 2020-02-17 22:59:18
2 c9c889024a633111f989b26e41bfb97373ae1cf392a2b96a0e5d244e63aa6e72 application/msword 2020-02-17 22:58:41
3 b3d236f1b4d244255c854b1d1e52c861f10e9e276c7e815306e98baa103bf627 text/plain 2020-02-17 22:58:31
4 a65b102275fcdf08c4580d66643f67391db688ca934ee66a5aee17efb9e7227c application/x-dosexec 2020-02-17 22:58:21
5 764cfa4e6082b72cb6c723a53f840aef9f74edf8b1025910ad609cdbcc8e379a application/x-dosexec 2020-02-17 22:58:11
6 325b5d1e412db626f5c31915a28cd5625b5314cb8380a0f5743ee5cbf92cd3f0 application/zip 2020-02-17 22:58:01
7 f4ecd523f5fcf1ecbc3ba37244de25d73273652b69e72d2d57f7739a9f96c7e3 application/pdf 2020-02-17 22:57:41
8 ff58bf932de4c8b521975148c3bc921a7297d058783a525ab19993ab19c2e7fc application/x-dosexec 2020-02-17 22:57:32
9 88fd2197428d78923aaa010666c996bf19af24cc3cf8c82ed516a14335fe5f9d application/x-dosexec 2020-02-17 22:57:21
10 04523c59ffca44a0f77a6c9e913227c68cdd88092378b9d211e8ebea31e48b58 application/x-dosexec 2020-02-17 22:57:11