VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: 24b40afabe4ec8ac1916329df8617b9f
SHA1: c312a18c84904186ec11b3d88cdd5bd5c5179ec5
SHA256: e2574af45e2880de519fd8388ec391476e58080140bfed7900ad292486200c2b
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 28672 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-05-21 12:45:30 24%(12/49) foxit-phantompdf-.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 4b85a6b384b5cf1536761283cd75da74fce3490e8cb044fe4608a5709bd82ece application/x-dosexec 2020-03-30 11:59:55
2 f61e95b8a5a18d695936b7a494c8b170efbf54953ea86cbb6346db54b5f0c608 application/x-dosexec 2020-03-30 11:59:42
3 b780e2f3432a8afa7c85bb788e6743bae3d5583a11dcb77b555e9e36ac0bed53 application/x-dosexec 2020-03-30 11:59:19
4 a85ebf179cec24a32384ab52a67d91058697956a89335af301c560205f768307 application/x-dosexec 2020-03-30 11:59:03
5 f8dcbcafa1cf6171c4722f8da309e57bf1bbbc9b08ffa2ce7fb1da65c4c8a993 text/html 2020-03-30 11:58:41
6 3d9670c6915adcaf8019c4f22d67ead94ece5a265d1cfa5080ad1f50d4a023e6 text/html 2020-03-30 11:58:21
7 d3e4c7f9c5b9b4a2c45144c53cd9f195e726d7b27a0d165962864da57d1aa279 application/x-dosexec 2020-03-30 11:58:11
8 1c40fd89553e0235679f7ade6de5f9a45104f576c4972b37bffb81aa394ab606 application/x-dosexec 2020-03-30 11:58:01
9 3605371e3be90dd657fa106d63f897032177ea2af351052649cc3d697ea6f30a image/png 2020-03-30 11:57:42
10 e1fa9ff8b988fceccf8cc8e81df9d768ce314ca142ad5babc9cbc170422daf20 application/x-executable 2020-03-30 11:57:41