VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-18 19:47:35 4%(2/49) ccbootsetup.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 aade76e433231b6971f17c00a30e4a38ba295a00766ab6839e897c3272371026 text/html 2020-05-31 09:00:31
2 f4dc71debcde0f31046b29d523d4aff6b672c888ded593c82e83bca06a5f37ad application/x-executable 2020-05-31 09:00:11
3 0ed911e6d672e8a830d13b2f62a06a74dd7bfff82a31cc8a5c169f2689c4255b text/plain 2020-05-31 09:00:01
4 f9201466980abdb858b5f3e70102ea86a67524d28745e6926a8e5af638cb82d4 text/html 2020-05-31 08:59:31
5 5938cf6f70b3cdb390cb52a138e11bc1d654fc3879a14f43b167bdda4c4b01f3 application/x-dosexec 2020-05-31 08:59:21
6 50651cc9b72d6eb901786d4e225dc9b9dcda3eb36c971c34824a56b0b20f0cb9 application/x-dosexec 2020-05-31 08:59:11
7 3e62ccfa56bdebde4b38277481de7baf8ffda0988199ab9e2ad0e982ccfb3a13 application/x-dosexec 2020-05-31 08:59:01
8 a2942a343c1ab09906018ed16a7a4409532ae9a07c0ed83d08338afd65708b7d application/x-dosexec 2020-05-31 08:58:31
9 a89f1ac5d683a253f079a38fc5861504c54761511ee70c94aad49fb174652920 image/png 2020-05-31 08:58:21
10 cc45e95d57f569d385255ebaf76ccc28481b381f0e73bf1cbe60e9aa556d6fc8 application/octet-stream 2020-05-31 08:58:11