VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-06 06:29:21 16%(8/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b20a4d2ae8ce37137a5848e02af1d935c2eb8d3b1baaef7c30aa68e7e518832a application/x-dosexec 2020-02-25 15:00:04
2 159d3b03faf557a7401b0b570323c98c08c7e1f494b47fe7b234fe8b66d7e875 application/x-dosexec 2020-02-25 14:59:15
3 b7d334f07369d8d48b7c8e69356fd357c0a41814bf0f9da36ed28b559766385b text/html 2020-02-25 14:59:11
4 e3d1fd806acc70aee99b065e41de8ff0939913333172a8b28f33209fb3d82bed application/x-dosexec 2020-02-25 14:59:01
5 9284955917b96be477d17f02587922d3bb463d18bee470b0f64d564d20eb3746 text/html 2020-02-25 14:58:42
6 ceb2f262c8bb474ad6c384a2399b55a6cd90c0e754a55822dbf158102dfbe22c application/x-dosexec 2020-02-25 14:58:34
7 5fe398c94616ed7597fe8bd8e881e6f491d77844cdf2b2fdb44294cbc87adf49 text/html 2020-02-25 14:58:32
8 26d057c19485720e07eb0fb01a8ddf4897c36f40b4018b57efaa7ff4dcee9458 application/x-dosexec 2020-02-25 14:58:22
9 ea622e64aba3261d9e1210b4d23aff04d7939b378b785dc330e55b799ab55c9e text/html 2020-02-25 14:58:12
10 b710fddd3b164bd95122bc08e93fe0f0270d61b2a7a311ef8d3fb0902fffd377 application/x-dosexec 2020-02-25 14:58:02