VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-04-07 23:58:41 22%(11/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 be77b46f4f5e9fa74e7dedb6971f1a44b6a9a090df2c24d7a4d763eec5a78f58 application/x-dosexec 2020-05-29 23:01:07
2 9503f12ae956049b18094b6351aad42123edd124d46c8f6a9ecd3313fa0cec20 application/x-dosexec 2020-05-29 22:59:31
3 ee568c9fd4a2411fbf03189132cb8552d83c8f678dad470cb628457b8cb80232 application/x-dosexec 2020-05-29 22:59:21
4 62a7cccf784717429298039e31bf733c75b80ca5f70e28352db259512d899c09 application/x-dosexec 2020-05-29 22:59:11
5 9665924ee4aed2826533b0feb16a0f8a3cbaa178dfe053233257c79068501e80 text/plain 2020-05-29 22:59:01
6 49ff6c3b1807dc27b97d5344df08ca8f3b01755f85565656b56f8ec676f51c5f application/zip 2020-05-29 22:58:31
7 238c072b51afcbb17c379b38c4bb454991db52cdc3bbae8269dcb1898e96d177 text/html 2020-05-29 22:58:21
8 7124a0109081b97d4b00e343c00dd67064a7413fc0654acff46322b2a089e757 application/x-dosexec 2020-05-29 22:58:11
9 b4b4018d11958ba61768bd518c038becc35c8b2f5dd8307771a57fcf6cdf8940 application/x-dosexec 2020-05-29 22:58:01
10 e55c4fb6e496d8d33b85c48df9b07ebc63839b4c1f2d84fe78901bc3c2b8a7ac application/x-dosexec 2020-05-29 22:57:31