VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-09-22 03:00:11 36%(18/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d11cc749868348466c278f84d98a6da7749de443a5aed64c6c4f42ea385bbf0c application/x-dosexec 2021-01-17 01:04:01
2 c0efcc47e2265762509bd240481f16a465bf54c54c97a3cad4d65d461cc57501 application/x-dosexec 2021-01-17 01:03:01
3 06bfed82641210e3444faf05a65d107f71df39dd3218f6c82e1d6c556afe8502 application/x-dosexec 2021-01-17 01:02:31
4 3f37834e0746c522480ca272a9e5a5a3400acc7d2dae7b7d2dfc43c383b7b012 application/x-dosexec 2021-01-17 01:02:01
5 2ed43b49af9e64314f657b13967e2b92faeb3752c3745c243f62cdc0106f7518 image/jpeg 2021-01-17 01:01:01
6 ed1ce59ade81ea45c1810e743ed8b5ca31b14075412549452cb98aaf0ea066f7 application/x-dosexec 2021-01-17 01:00:32
7 a4a1aed421929683bbaf24f8e83cd283e09b6229cf2f70df310aba8bc350fe82 application/x-dosexec 2021-01-17 01:00:02
8 4fa07a06efbe5bb1a53634e130d528a428ce74c0da3e1f3b1af0ee1db5dd8671 application/zip 2021-01-17 00:59:02
9 8e13d82e3de1a5c8ba5409367b4ec00d36abcaab1fe9ed47b077dc3dffd1fc41 application/x-dosexec 2021-01-17 00:58:31
10 3ab570d58b44e6bf563ad09316f8405b0d9cdef9ec98e4f6f8be8546016e8d0d application/x-dosexec 2021-01-17 00:58:01