VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-18 19:43:11 8%(4/49) 0b4799eecc8de6c4c9546dbe68e0d349

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 8abc25296a9d265db2602adcf37c3a1b168588d29ee803867fa801a7d8f19057 application/x-rar 2020-06-02 20:01:37
2 a17083616d8ca39006d25c0a06f0553510f41493f4b8450cde7858abea0ace95 application/x-dosexec 2020-06-02 20:01:24
3 de11c2e540e8654e188d0dfd4677bb98d4b230a1a6c308b9f5f2aba74c9b660f application/x-dosexec 2020-06-02 20:01:15
4 295899ada795d941568cbdab76e20610bb350d9f5aa7b87d8a018de11eda35bf application/x-dosexec 2020-06-02 19:59:14
5 649a7a06f6e38217934904add179841c6b9c32eb5df79394470ae1686bec8e20 text/html 2020-06-02 19:59:11
6 82c2f260cc3a567cc54dc1d1c081093f8a5a976de8e72358227486baa324b5e8 image/png 2020-06-02 19:59:07
7 aac7aaf9b94326cbcda72fdb449ac57e1588f27b0dd4d9a071141e47521978e6 application/x-dosexec 2020-06-02 19:59:01
8 4350fd0712da9687c641e99606332892ef9fc168cd7dc7c19959e2d02e7577dd image/png 2020-06-02 19:58:36
9 a0409fa3aa46c76b9f0483f682f1e7b5e9d264ab1c9caea9212bd61b3f5b870e image/png 2020-06-02 19:58:34
10 9fcdf69114910180129988881a2b74b6a15540a03f56ba2972e2810b2018041d application/x-dosexec 2020-06-02 19:58:31